Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Asma' binti Abu Bakar, Saudara Perempuan Sayyidah Aisyah

Nama lengkapnya adalah Asma' binti Abdullah bin Utsman Abi Bakar As-Sidik.Lahir pada tahun 27 s… Read More » Asma' binti Abu Bakar, Saudara Perempuan Sayyidah Aisyah

Kisah Rabi'ah Adawiyah, Wanita Shalehah

Nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail bin Hasan bin Zaid bin Ali bin Abi Thalib. Ia senan… Read More » Kisah Rabi'ah Adawiyah, Wanita Shalehah

Kisah Zaenab Al Ghazali, Ayahnya Merupakan Salah Satu Ulama Al Azhar

Nama lengkapnya adalah Zaenab Muhammad al Ghazali al Jibili. Ia lahir pada tahun 1917 Masehi di des… Read More » Kisah Zaenab Al Ghazali, Ayahnya Merupakan Salah Satu Ulama Al Azhar

Salim, Maula Abu Hudzaifah - Pengemban Al-Qur'an yang Paling Beruntung

Suatu hari Rasulullah berpesan kepada para sahabat, "Ambillah olehmu Al-Qur'an dari emp… Read More » Salim, Maula Abu Hudzaifah - Pengemban Al-Qur'an yang Paling Beruntung

Amr bin Al-Ash, Pembebas Mesir dari Cengkraman Romawi

Di antara orang-orang Quraisy, ada tiga tokoh mereka yang selalu menunjukkan perlawanan keras terha… Read More » Amr bin Al-Ash, Pembebas Mesir dari Cengkraman Romawi

Thufail bin Amr Ad-Dausi, Pemilik Fitrah yang Cerdas

Di bumi Daus ia dibesarkan dalam keluarga yang mulia dan terhormat. Ia dikaruniai bakat sebagai pen… Read More » Thufail bin Amr Ad-Dausi, Pemilik Fitrah yang Cerdas

Abu Musa Al-Asy'ari, Asalkan Ikhlas Apa yang Terjadi Biarlah Terjadi

Ketika Amirul Mukminin Umar bin Al-Khatthab mengirimnya ke Bashrah untuk menjadi gubernur di sana, … Read More » Abu Musa Al-Asy'ari, Asalkan Ikhlas Apa yang Terjadi Biarlah Terjadi

Suhail bin Amr, dari Tawananan yang Dibebaskan Menjadi Pahlawan yang Gugur Syahid

Ketika ia menjadi tawanan kaum muslimin di Perang Badar, Umar bin Al-Khatthab mendekati Rasulullah … Read More » Suhail bin Amr, dari Tawananan yang Dibebaskan Menjadi Pahlawan yang Gugur Syahid

Abbad bin Bisyr, Selalu Disertai Cahaya Allah

Ketika Mush'abbin Umair tiba di Madinah sebagai utusan Rasulullah untuk mengajarkan Islam kepad… Read More » Abbad bin Bisyr, Selalu Disertai Cahaya Allah