Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer
Menampilkan postingan dengan label r & m

Umar bin Al-Khathab, Mendapat Gelar Al-Faruq

Nama lengkapnya Umar bin Al-Khathab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurasyi, biasa dipanggil Abu Hafsh… Read More » Umar bin Al-Khathab, Mendapat Gelar Al-Faruq

Abu Bakar Ash- Shiddiq, Laki-laki Pertama yang Beriman kepada Rasulullah

Nama lengkapnya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab At-Taimi Al-Qurasyi. Sebelum masuk Islam… Read More » Abu Bakar Ash- Shiddiq, Laki-laki Pertama yang Beriman kepada Rasulullah

Keutamaan, Syarat-syarat Haji bagi Wanita serta Bagaimana jika Seorang Wanita Menghajikan Orang Lain

Ketahuilah wahai muslimah! Sesungguhnya makna haji adalah bermaksud menuju Makkah untuk melaksanaka… Read More » Keutamaan, Syarat-syarat Haji bagi Wanita serta Bagaimana jika Seorang Wanita Menghajikan Orang Lain

Do'a-do'a yang Terdapat di Dalam Al-Qur'an

Saudaraku, di dalam Al-Qur'an banyak sekali untaian doa-doa para Nabi dan orang-orang shaleh be… Read More » Do'a-do'a yang Terdapat di Dalam Al-Qur'an

Kisah Khadijah, Digelari Ummul Mukminin

Nama lengkapnya Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abd Al-'Uzza, biasa dipanggil Ummu Hindun… Read More » Kisah Khadijah, Digelari Ummul Mukminin

Fatimah Az-Zahra', Putri Termuda dari Rasulullah

Nama lengkapnya adalah Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin abu Muthalib. Ia berasal dari keturu… Read More » Fatimah Az-Zahra', Putri Termuda dari Rasulullah

Asma' binti Abu Bakar, Saudara Perempuan Sayyidah Aisyah

Nama lengkapnya adalah Asma' binti Abdullah bin Utsman Abi Bakar As-Sidik.Lahir pada tahun 27 s… Read More » Asma' binti Abu Bakar, Saudara Perempuan Sayyidah Aisyah

Kisah Rabi'ah Adawiyah, Wanita Shalehah

Nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail bin Hasan bin Zaid bin Ali bin Abi Thalib. Ia senan… Read More » Kisah Rabi'ah Adawiyah, Wanita Shalehah