Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Qais bin Sa'ad bin Ubadah, Tokoh Arab Paling Buruk Kalau Bukan Karena Islam

qais bin saad bin ubadah

Orang-orang Anshar memandang Qais seperti seorang pemimpin, walaupun usianya masih muda. Mereka mengatakan, “Seandainya kami dapat membelikan jenggot untuk Qais dengan harta kami, niscaya akan kami lakukan.” Hal itu karena wajahnya memang licin tanpa jenggot. Sebenarnya tidak ada suatu pun kekurangan dari sifat-sifat kepemimpinannya yang lazim terdapat pada adat kebiasaan kaumnya, selain soal jenggot, yang oleh para pria dijadikan sebagai tanda kejantanan pada wajah-wajah mereka.

Siapakah sejatinya pemuda yang sangat dicintai kaumnya ini, hingga mereka siap mengorbankan harta untuk membelikan jenggot yang akan menghiasi mukanya, sebagai penyempurnaan bentuk luarnya bagi kebesaran hakiki dan kepemimpinan yang tinggi yang sudah ada pada dirinya?

Itulah dia Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ia berasal dari keluarga Arab yang paling dermawan dari turunannya yang mulia. Tentang keluarganya, Rasulullah pernah bersabda,"Kedermawanan menjadi karakter keluarga ini!"

Ia adalah seorang yang cerdik dan pintar menunjukkan tipu muslihat, kepiawaian, dan kecerdikannya. Ia pernah mengatakan secara jujur tentang dirinya, “Kalau bukan karena Islam, saya sanggup membikin tipu muslihat yang tidak dapat ditandingi oleh orang Arab mana pun! "Karena, ia adalah seorang yang sangat cerdas, banyak akal, dan encer otaknya.

Pada peristiwa Perang Shiffin, ia berdiri di pihak Ali melawan Mu'awiyah. Ketika itu ia merencanakan sendiri tipu muslihat yang mungkin akan membinasakan Mu'awiyah dan para pengikutnya suatu hari atau suatu ketika nanti. Hanya saja, ketika ia meneliti ulang muslihat yang telah memeras kecerdasannya, ia sadar bahwa itu adalah muslihat jahat yang membahayakan. Dia pun teringat firman Allah :

Rencana yang jahat hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. (Fathir:43)

Ia pun segera membuang jauh-jauh rencananya tersebut dan meminta ampun kepada Allah. Saat itu juga ia mengatakan, “Demi Allah, seandainya Mu'awiyah dapat mengalahkan kita nanti, kemenangannya itu bukanlah karena kepintarannya, melainkan karena kesalehan dan ketakwaan kita."

Pemuda Anshar yang merupakan bagian dari suku Khazraj ini berasal dari keluarga pemimpin besar, yang mewariskan sifat-sifat mulia seorang pemimpin besar kepada pemimpin besar pula. Ia adalah putra Sa'ad bin Ubadah, seorang pemimpin Khazraj, yang akan kita temui kisah hidupnya di bagian selanjutnya.

Ketika Sa'ad masuk Islam, ia membawa anaknya Qais dan menyerahkannya kepada Rasul  sambil berkata, “Inilah pelayanmu, wahai Rasulullah." Rasul dapat melihat segala tanda-tanda keutamaan dan ciri-ciri kebaikan pada diri Qais. Karena itulah, beliau merangkul dan mendekatkannya ke beliau, yang selanjutnya Qais menjadi orang yang selaludekatdisisibeliau. Anas, sahabat Rasulullah,pernah mengatakan, “Kedudukan Qais bin Sa'ad di sisi Nabi itu seperti kedudukan pengawal di sisi pemimpin.”

Sebelum masuk Islam, Qais memperlakukan orang-orang dengan segala kecerdikannya, dan mereka tidak berdaya melawan kelicikannya. Tidak ada seorang pun di kota Madinah dan sekitarnya yang tidak memperhitungkan kelihaiannya ini dan mereka sangat waspada.Setelah memeluk Islam, Islam mengajarkan kepadanya untuk memperlakukan manusia dengan kejujuran, tidak dengan kelicikan. Dia pun berubah menjadi salah seorang anak muda yang banyak berbakti untuk Islam dan setelah itu ia membuang jauh-jauh kelicikannya dan tidak akan mengulangi kembali tindakan-tindakan liciknya pada masa silam.

Setiap menghadapi suatu kejadian yang sukar dan teringat kepada praktiknya yang lama, ia pun langsung sadar lalu mengucapkan kata-kata yang diriwayatkan hingga sampai kepada kita, “Kalau bukan karena Islam, akan kubuat tipu muslihat yang tidak dapat ditandingi oleh bangsa Arab."Tidak ada karakter lain pada dirinya yang lebih menonjol daripada kecerdikannya selain kedermawanan pada dirinya. Dermawan dan pemurah bukanlah merupakan karakter baru bagi Qais, karena ia berasal dari keluarga yang turun-temurun terkenal dermawan dan pemurah.

Sebagaimana tradisi orang-orang kaya dan dermawan di antara suku-suku Arab, keluarga Qais memiliki pelayan yang bertugas di tempat ketinggian memanggil siapa saja yang hendak bertamu untuk makan bersama mereka pada siang hari, dan pada malam hari menyalakan api untuk menjadi petunjuk bagi para musafir yang lewat. Orang-orang pada zaman itu mengatakan, “Siapa yang ingin memakan lemak dan daging, silakan mampir ke benteng perkampungan Dulaim bin Haritsah." Dulaim bin Haritsah adalah kakek kedua Qais. Di rumah bangsawan inilah Qais mendapat didikan kedermawanan dan kemurahan hati.

Suatu saat Umar dan Abu Bakar memperbincangkan kedermawanan Qais. Mereka berdua berkata, “Kalau kita biarkan pemuda ini dengan kemurahan hatinya, niscaya harta ayahnya akan habis tidak tersisa.”Sa'ad bin Ubadah pun mendengar perbincangan mereka berdua tentang anaknya, Qais tersebut. Dia berkata dengan tegas, "Siapakah yang dapat membela diriku terhadap Abu Bakar dan Umar? Mereka mengajarkan kekikiran kepada anakku dengan memperalat namaku."

Suatu hari Qais memberikan pinjaman dalam jumlah besar kepada salah seorang rekannya yang sedang dalam kondisi sulit. Pada hari yang telah ditentukan untuk melunasi utang, orang yang bersangkutan berangkat untuk membayarnya kepada Qais. Ternyata Qais tidak bersedia menerimanya, dan hanya berkata, “Kami tidak akan menerima kembali apa pun yang telah kami berikan.”

Secara fitrah, manusia mempunyai jalan yang tidak pernah berubah, dan kebiasaan yang jarang berganti-ganti. Ketika kemurahan hati terdapat pada jiwa seseorang, keberanian pun ada padanya. Karena itu, tidak salah bila kedermawanan sejati dan keberanian sejati adalah dua saudara kembar yang tidak pernah berpisah satu sama lainnya untuk selama-lamanya.

Bila Anda menemukan kedermawanan tanpa keberanian, ketahuilah bahwa yang Anda temukan itu bukanlah kedermawanan sejati, melainkan salah satu wujud dari gejala-gejala kesombongan dan keangkuhan. Pun demikian,bilakeberanian tidakdisertaikedermawanan, ketahuilah bahwa itu bukanlah keberanian sejati, melainkan percikan dari keberanian yang membabi buta dan kecerobohan.

Ketika Qais bin Sa'ad memegang teguh kemurahan hati dengan tangan kanannya, ia pun memegang kuat keberanian dan keperwiraan dengan tangan yang sama. Ia seolah-olah maksud ungkapan syair:

Apabila bendera kemuliaan telah dikibarkan

Segala kekejian berubah menjadi kebaikan.

Keberaniannya telah dikenal di semua medan tempur yang dilakoninya bersama Rasulullah semasa beliau masih hidup. Dan itu tetap dikenal pada pertempuran-pertempuran yang diterjuninya sesudah beliau wafat. Keberanian yang selalu berlandaskan pada kebenaran dan kejujuran sebagai ganti kecurangan dan kelicikan, dengan cara terbuka dan berhadap-hadapan, bukan dengan menyebarkan isu dari belakang, tidak pula dengan tipu muslihat busuk, yang tentu saja membuat pelakunya harus menanggung kesulitan yang menekan.

Sejak Qais membuang jauh kemampuannya yang luar biasa dalam berdiplomasi secara licik dan bersilat lidah, dan ia beralih ke perangai seorang pemberani secara terbuka dan terus terang. Ia merasa puas dengan pembawaan yang baru ini, dan bersedia memikul akibat dan kesukaran yang silih berganti dengan hati yang rela.

Keberanian sejati itu memancar dari kelegaan hati orang itu sendiri, bukan karena dorongan hawa nafsu dan keuntungan tertentu, melainkan karena ketulusan hati dan pengakuan terhadap kebenaran. Hal ini terbukti ketika terjadi perselisihan antara Ali dan Mu'awiyah, kita lihat Qais lebih memilih mengucilkan diri dan terus berusaha mencari kebenaran dari celah-celah kemantapan hatinya tersebut. Akhirnya, ketika ia melihat kebenaran itu berada di pihak Ali, ia pun segera bangkit dan berdiri di sampingnya dengan gagah berani, teguh, dan berjuang secara mati-matian.

Di medan Perang Shiffin, Jamal, dan Nahrawan, Qais merupakan salah seorang pahlawan yang berperang tanpa takut mati. Dialah yang membawa bendera Anshar dengan meneriakkan:

Bendera inilah bendera persatuan

Berjuang bersama Nabi dan Jibril pembawa bantuan

Tidak akan gentar andai hanya Anshar pengibarnya

Dan tiada orang lain menjadi pendukungnya.

Qais telah diangkat oleh Ali sebagai Gubernur Mesir. Tetapi, mata Mu'awiyah selalu mengincar wilayah in. Ia memandang Mesir sebagai permata berlian yang paling berharga pada suatu mahkota yang sangat didambakannya. Oleh karena itu, tidak lama setelah Qais memangku jabatan sebagai amir di wilayah tersebut, Mu'awiyah merasa khawatir bila nantinya Qais menjadi halangan bagi cita-citanya terhadap Mesir sepanjang masa, bahkan sekalipun ia meraih kemenangan nanti atas Ali dengan kemenangan yang menentukan.

Selanjutnya Mu'awiyah berusaha dengan tipu daya dan muslihat-yang tidak terbatas pada satu bentuk saja-untuk membangkitkan kemarahan Ali terhadap Qais, sampai akhirnya Ali memanggilnya dari Mesir.' Pada kesempatan inilah, Qais memperoleh kesempatan yang menguntungkan untuk mempergunakan kecerdasannya menyusun rencana. Dengan kecerdasannya, ia tahu bahwa Mu'awiyah yang memegangperanan dalam memfitnahnya, setelahia gagal menarik Qais ke pihaknya untuk memusuhi Ali dan mempergunakan kepemimpinannya untuk membantunya.

Untuk mematahkan tipu daya tersebut, Qais memperkuat dukungannya terhadap Ali dan terhadap kebenaran yang berada di pihaknya. Ali merupakan seorang pemimpin yang saat itu menjadi tempat persinggahan kesetiaan dan kepercayaan teguh dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah.

Demikianlah, Qais tidak sedikit pun merasa bahwa Ali telah memecatnya dari Mesir. Bagi Qais, tidak ada artinya wilayah kekuasaan, tidak ada artinya pangkat, kepemimpinan, dan jabatan. Semuanya itu baginya hanyalah sarana guna mengabdikan diri membela keyakinan dan agamanya. Bila jabatan amir di Mesir itu merupakan suatu jalan untuk mengabdikan diri kepada kebenaran, sikapnya membela Ali di medan laga adalah suatu jalan lain yang tidak kurang penting dan mengagumkan.

Keberanian Qais mencapai puncak kejujuran dan kematangannya setelahAlisyahiddanAl-Hasandibaiat.QaismemandangAl-Hasansebagai tokoh yang cocok menurut syariat untuk menjadi Amirul Mukminin, sehingga ia pun berbaiat kepadanya dan berdiri di sampingnya sebagai pembela, tanpa memedulikan bahaya yang akan menimpa.

Ketika Mu'awiyah memaksa mereka untuk menghunus pedang, Qais bangkit memimpin lima ribu prajurit dengan penampilan kepala yang dicukur gundul semuanya sebagai tanda berkabung atas wafatnya Ali. Namun, akhirnya Hasan mengalah dan lebih suka membalut luka kaum muslimin yang telah sedemikian parah, dengan memerintahkan agar menghentikan perang yang telah menghabiskan nyawa dan harta itu, lalu berunding dengan Mu'awiyah dan kemudian berbaiat kepadanya.

Saat itulah, Qais mulai merenungkan lagi masalah tersebut. Menurut pendapatnya, sekalipun pendirian Al-Hasan benar, pasukan Qais tetap menjadi tanggung jawabnya dan pilihan terakhir terletak atas hasil keputusan musyawarah. Dia pun mengumpulkan mereka semua, lalu ia berpidato di hadapan mereka, “Jika kalian menginginkan perang,aku akan tabah berjuang bersama kalian sampai salah satu di antara kita dijemput oleh kematian lebih dulu. Tetapi, jika kaian memilih berdamai, aku akan mengambil langkah untuk itu."

Pasukannya memilih yang kedua, sehingga ia meminta keamanan dari Mu'awiyah yang memberikannya dengan penuh sukacita, karena ia melihat angin takdir berhembus untuk membebaskannya dari musuhnya yang terkuat, paling gigih, serta berbahaya.

Pada tahun 59 H di Al-Madinah Al-Munawwarah, sosok cerdas yang oleh Islam kelicikannya telah dikendalikan itu pun wafat. Telah wafat tokoh yang pernah berkata, "Kalau bukan karena aku pernah mendengar Rasulullahbersabda,'Tipu daya dan muslihat licik itu di dalam neraka,' niscaya akulah orang yang paling licik di antara umat ini." Ia telah tiada dengan meninggalkan nama harum sebagai seorang laki-laki terpercaya dalam segala tanggung jawab, janji, dan kesetiaan terhadap Islam.

insyouf.com
insyouf.com Religi dan Motivasi + Wawasan

Posting Komentar untuk "Qais bin Sa'ad bin Ubadah, Tokoh Arab Paling Buruk Kalau Bukan Karena Islam"